hướng dẫn cài đặt khẩu trang điện tử bluezone

[Máy tính Anh Sơn] -Hướng dẫn cài đặt Bluezone

Hướng dẫn cách cài đặt Khẩu trang điện tử Bluezone Bluezone là ứng dụng định vị cảnh báo xác định vùng an toàn do Bộ Thông tin và Truyền thông phát hành. Ứng dụng Bluezone sẽ ghi nhận sự tiếp xúc gần, vào lúc nào và trong bao nhiêu lâu để nhanh chóng xác định…

Xem thêm