bluezone

Chia sẻ cùng nhau Cài đặt bluezone để phòng chống covid-19

1/ – Khẩu trang điện tử Bluezone 2/ – Hướng dẫn cài đặt Bluezone Cài đặt bluezone để phòng chống covid-19 Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị triển khai tuyên truyền cài đặt ứng dụng Bluezone (01/08/2020) Ngày 1/8, Bộ Thông tin và Truyền thông có Công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố…

Xem thêm