trung tâm bảo hành cpu intel

[chia sẻ] – hướng dẫn check bảo hành cpu intel

Hướng dẫn check bảo hành cpu intel B1: các bạn truy cập trang web trung tâm bảo hành intel theo đường link sau >>> https://supporttickets.intel.com/warrantyinfo?lang=en-US check bảo hành cpu intel B2: Các bạn chọn danh mục sản phẩm Product Type là: Processor B3: Nhập Batch Number (FPO) và Serial Number (ATPO) như hình:    B4: Kết…

Xem thêm